Nationaal Jobcoach Register

(her)registratie PE-punten jobcoaches

NVS stimuleert middels een systeem van Permanente Educatie verdere professionalisering van aangesloten NVS-jobcoaches. Deelname aan relevante activiteiten levert PE-punten op, die NVS-jobcoaches in hun jobcoachprofiel kunnen bijschrijven. Zo laten jobcoaches zien dat ze hun kennis onderhouden en uitbreiden, dat ze hun eigen grondhouding blijven onderzoeken en dat ze op de hoogte blijven van-, en/of een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen binnen hun vakgebied.  

Herregistratieprocedure

NVS-jobcoaches met een certificering dienen zich binnen 5 jaar na hun initiële certificering en registratie te laten hercertificeren. 

Het eerste criterium voor de herregistratie is Permanente Educatie. Daarvoor dienen elke 5 jaar tenminste 100 punten te worden verworven. Daarvan zijn er maximaal 20 te besteden aan intervisie en literatuurstudie. 

Het tweede criterium is het aantoonbaar onderhouden van de eigen jobcoach expertise door bewezen praktijkvoering (werkzaam/actief zijn als jobcoach). 

Bewijsvoering voor beide criteria dient steeds te geschieden door het per e-mail inzenden van een ondertekende verklaring.

Toekenning PE-punten

De toetsing óf een bepaalde activiteit PE-punten toebedeeld krijgt en hoeveel, wordt gedaan door een door het bestuur van de NVS aangestelde PE-commissie.

Activiteiten die PE-punten op kunnen leveren zijn bijvoorbeeld: een workshop, training, opleiding, masterclass, conferentie, seminar, congres, enz. Daarnaast kunnen op basis van een eigenverklaring een maximaal aantal punten worden verworven voor het bestuderen van (vak)literatuur, het deelnemen aan een intervisie bijeenkomst of het zelf publiceren van een artikel e.d..

Punten voor activiteiten die bestaan uit verschillende modules die ook los te volgen zijn, dienen per module te worden aangevraagd.

Beoordeling door PE-commissie

De PE-commissie bestaat uit drie leden, waarvan één NVS gecertificeerd jobcoach. De commissie wordt benoemd door het bestuur. Het is bestuur benoemd ook de voorzitter van de PE-commissie. De leden van de PE-commissie dienen onafhankelijk te zijn van eventuele opleiders gelieerd aan NVS of anderszins belang hebben of kunnen hebben bij de toekenning van PE-punten.

Middels DIT FORMULIER kunt u als geregistreerd NVS Jobcoach een aanvraag doen voor de toekenning van PE-punten. Uw aanvraag wordt vervolgens beoordeeld door de NVS, die besluit hoeveel punten u hiervoor ontvangt.