Nationaal Jobcoach Register

Registratie als jobcoach NVS

Kwaliteit heeft binnen de NVS altijd een grote prioriteit gehad. In 2006 is het besluit genomen om over te gaan tot de invoering van een beroepenregister voor jobcoaches. De NVS heeft met ingang van 21 oktober 2010 voor de Benelux het dienstmerk jobcoach NVS/EUSE laten registreren. Op deze wijze wil de NVS de herkenbaarheid van personen die aan de voorwaarden voldoen bevorderen en beschermen. Dit betekent dat indien u voldoet aan de registratie-eisen en geregistreerd bent, u het dienstmerk jobcoach NVS/EUSE mag voeren en achter uw naam mag plaatsen. Met inschrijving in het beroepsregister bent u automatisch ook lid van de NVS.

Gecertificeerd lidmaatschap door inschrijving in het Beroepsregister jobcoach NVS/EUSE. Accreditatie is geldig voor 5 jaar.
Kosten per kalenderjaar anno 2019: €85,- 

A. Voor jobcoaches die in 2018 of 2019 hun diploma bij een door de NVS erkende opleiding hebben behaald, geldt dat de eerste 6 maanden registratie gratis zijn. Na 5 jaar wordt opnieuw getoetst op de voorwaarden voor accreditatie.

B. Voor jobcoaches met een langer geleden behaald - of niet in het bezit zijn van een - diploma van een door de NVS erkende opleiding is het ook mogelijk om geregistreerd te worden. Toetsing op noodzaak van eventuele bijscholing kan onderdeel van de toelatingsprocedure zijn. Van de jobcoach wordt verwacht dat hij/zij tijdens 2019 het benodigde aantal punten behaald voor een geldige accreditatie.

Aanvragen toekenning PE-punten als NVS Jobcoach

Een registratie in het Nationaal Jobcoachregister is vijf jaar geldig. Gedurende deze tijd moeten er PE-punten behaald worden die gebruikt worden voor hercertificering na deze periode.  

Het behalen van PE-punten is mogelijk met de volgende activiteiten:

  • Cursussen en opleidingen
  • Reflectie
  • Congresbezoek
  • Publiceren van artikelen
  • Voorlichting en presentaties geven over het vak

Middels DIT FORMULIER kunt u als geregistreerd NVS Jobcoach een aanvraag doen voor de toekenning van PE-punten. Uw aanvraag wordt vervolgens beoordeeld door de NVS, die beslist hoeveel punten u hiervoor ontvangt.