Nationaal Jobcoach Register

De NVS jobcoach

Kwaliteit heeft binnen de NVS altijd een grote prioriteit gehad. In 2006 is het besluit genomen om over te gaan tot de invoering van een beroepenregister voor jobcoaches. De NVS heeft met ingang van 21 oktober 2010 voor de Benelux het dienstmerk jobcoach NVS/EUSE laten registreren. Op deze wijze wil de NVS de herkenbaarheid van personen die aan de voorwaarden voldoen bevorderen en beschermen. Dit betekent dat indien u voldoet aan de registratie-eisen en geregistreerd bent, u het dienstmerk jobcoach NVS/EUSE mag voeren en achter uw naam mag plaatsen. Met inschrijving in het beroepsregister bent u automatisch ook lid van de NVS.

Inschrijven voor het beroepsregister

Om in het Nationaal Jobcoachregister opgenomen te worden kunt u zich aanmelden via de pagina 'Aanmelden NVS en Registratie Nationaal Jobcoachregister'. Ook de kosten voor registratie zijn op deze pagina te vinden. Voor jobcoaches die in 2018 of 2019 hun diploma bij een door de NVS erkende opleiding hebben behaald, geldt dat de eerste 6 maanden registratie gratis zijn.

Aanvragen toekenning PE-punten als NVS Jobcoach

Een registratie in het Nationaal Jobcoachregister is vijf jaar geldig. Gedurende deze tijd moeten er PE-punten behaald worden die gebruikt worden voor hercertificering na deze periode.  Meer informatie over hercertificering en het behalen van PE-Punten vindt u op deze pagina.

Het behalen van PE-punten is mogelijk met activiteiten als cursussen en opleidingen; reflectie; congresbezoeken; het publiceren van artikelen en het geven van voorlichting en presentaties over het vak(gebied).