Nationaal Jobcoach Register

Welkom bij het Nationaal Jobcoachregister

Blik op Werk heeft samen met de Nederlandse Vereniging voor Supported Employment (NVS) de stap genomen om een openbaar jobcoach register te openen.
Zowel NVS als Blik op Werk zijn er van overtuigd dat beroepsregistratie bijdraagt aan de professionaliteit en het vakmanschap van jobcoaches. Jobcoaches die zich hebben laten registeren werken volgens een beroepscode en zijn daarop aanspreekbaar. Deze jobcoaches maken hun kwaliteit transparant. Werkenden kunnen zo rekenen op goede ondersteuning in hun werk.

Er zijn meer partijen die een beroepsprofiel voor jobcoaches hebben. Zij worden ook uitgenodigd dit register verder mee vorm te geven. Eventuele verschillen in benadering zullen op deze site worden uitgelegd.

Blik op Werk beheert dit register en toets of men aan de normen voldoet van het register. Een jobcoach wordt voor 5 jaar opgenomen in het register. Na 5 jaar moeten er een aantal registratiepunten worden behaald.
Dit kan met de volgende activiteiten:

  • Cursussen en opleidingen
  • Reflectie
  • Congresbezoek
  • Publiceren van artikelen
  • Voorlichting en presentaties geven over het vak

In 2019 wordt het proces van toekennen van registratiepunten verder uitgewerkt. De verwachting is dat men vanaf 1 april registratie punten kan aanvragen voor bij- en herscholingsactiviteiten. 

De NVS zal oordelen over de inhoud en beoordelen aan welke competenties van het NVS profiel een activiteit bijdraagt. Blik op Werk maakt via de website de geaccrediteerde activiteiten transparant.